Liewood Ziggy Thermo Rain Boots Golden Caramel

€35,00
  • 材质: 100% 天然橡胶
  • 填充物: 100% 涤纶
  • 疏水性
  • 请切记遵循洗涤和操作说明 
尺码指南
正常
偏窄 偏窄
正常偏窄 正常偏窄
正常 正常
正常偏宽 正常偏宽
偏宽 偏宽
内部尺码
Str. 22 - 14,3 cm.
Str. 23 - 15,1 cm.
Str. 24 - 15,8 cm.
Str. 25 - 16,5 cm.
Str. 26 - 17,1 cm.
Str. 27 - 17,8 cm.
Str. 28 - 18,5 cm.
Str. 29 - 19,1 cm.
Str. 30 - 19,7 cm.
Str. 31 - 20,4 cm.
Str. 32 - 21,2 cm.
Str. 33 - 21,7 cm.
Str. 34 - 22,5 cm.
Str. 35 - 23,0 cm.
看更多 Liewood 的商品
商品编号:

您可能会喜欢

别人也购买