63%
  • Bisgaard Keo Navy Sko
  • Bisgaard Keo Navy Sko

Bisgaard Keo Navy Sko

€28,00
  • 面料: 天然透气皮革
  • 软橡胶鞋底 
  • Velcro 
  • 不含有全氟化碳物质
  • 请切记遵循洗涤和操作说明
尺码指南
正常
偏窄 偏窄
正常偏窄 正常偏窄
正常 正常
正常偏宽 正常偏宽
偏宽 偏宽
内部尺码
Str. 22 - 14,4 cm
Str. 23 - 15,2 cm
Str. 24 - 16,0 cm
Str. 25 - 16,6 cm
Str. 26 - 17,1 cm
Str. 27 - 17,9 cm
Str. 28 - 18,4 cm
看更多 Bisgaard 的商品
商品编号:

您可能会喜欢

别人也购买