Angulus Chelsea Boots w. Zip Rosa Pink/Silver Glitter 6024-101-7449

€67,00
  • 100% 真皮
  • 无铬真皮
  • 适合正常脚宽
尺码指南
正常
偏窄 偏窄
正常偏窄 正常偏窄
正常 正常
正常偏宽 正常偏宽
偏宽 偏宽
内部尺码
Str. 19 - 11,7 cm
Str. 20 - 12,3 cm
Str. 21 - 13,0 cm
Str. 22 - 13,7 cm
Str. 23 - 14,4 cm
Str. 24 - 14,9 cm
Str. 25 - 15,7 cm
看更多 Angulus 的商品
商品编号:

您可能会喜欢

别人也购买